IMSconsult.nl hanteert onderstaande tarieven,

vrijgesteld van BTW o.g.v. artikel 25 Wet OB: 

 

Uurtarief voor organisatie-advies :    

Uurtarief voor uitvoeren van audits:

Uurtarief voor interim management:

Reiskosten km vergoeding (geen reisuren):

Overige reiskosten 

€ 105,-

€ 105,-

€ 130,-

€ 0,75

Declaratiebasis