Vanwege zowel uitbreiding als aanpassing van kwaliteitseisen die klanten stellen aan leveranciers van producten en diensten zijn in een toenemend aantal branches kwaliteitssystemen vereist in de bedrijfsvoering. Met name in sectoren als bijvoorbeeld lucht- en ruimtevaart, defensie, de automobielindustrie en de nucleaire industrie is het heden ten dage niet meer mogelijk te leveren aan klanten indien er geen gekwalificeerd of gecertificeerd kwaliteitssysteem is geïmplementeerd. 

De toenemende bedreigingen in de huidige digitale wereld maken dat steeds hogere eisen worden gesteld aan informatiebeveiliging in het algemeen en  aan beveiliging van persoonsgegevens, zoals vereist door de AVG, in het bijzonder. Deze eisen leiden ertoe dat een toenemend aantal bedrijven managementsystemen conform de norm ISO 27001 en/of NEN 7510 implementeert en laat certificeren. Hiermee stellen bedrijven zeker dat ze de risico's omtrent informatiebeveiliging en privacy effectief beheersen. Daarmee kunnen zij aantoonbaar voldoen aan de eisen die door opdrachtgevers worden gesteld en tevens kan het een concurrentievoordeel geven ten opzichte van niet-gecertificeerde bedrijven.

In de zorgsector is een trend gaande om van de huidige, meer specifieke, eisen aan zorgkwaliteitssystemen over te stappen op de algemene norm ISO 9001 als basis voor het kwaliteitssysteem, vaak aangevuld met informatiebeveiliging gebaseerd op ISO 27001 en/of NEN 7510. IMSconsult.nl biedt consultancy aan met ruime kennis en ervaring in ISO 9001 kwaliteitssystemen en ISO 27001 informatiebeveiligingssystemen en kan de transitie in de zorgsystemen bij bedrijven in deze branche begeleiden.

Door de recente aanpassingen in 2015 van de ISO normen in een nieuwe High Level Structure (HLS) wordt het beter mogelijk om via een geïntegreerd kwaliteitsmanagementsysteem aan de  diverse kwaliteitsstandaarden als bijvoorbeeld ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001 en ISO 45001 te voldoen.  IMSconsult.nl heeft reeds lange tijd kennis en ervaring opgedaan in de implementatie van geïntegreerde kwaliteitsmanagementsystemen in internationale bedrijven en kan u bij de ontwikkeling en implementatie van uw systemen ondersteunen.