IMSconsult.nl assisteert bedrijven bij interne kwaliteitsaudits, verzorgt kwaliteitsaudits bij leveranciers of voert deze uit voor opdrachtgevers in het kader van certificatie.

  • IMSconsult.nl voert kwaliteitsaudits uit op basis van een procesmatige aanpak.

  • IMSconsult.nl rapporteert auditresultaten op heldere wijze.

  • IMSconsult.nl voert kwaliteitsaudits uit met oog voor het individu in het proces.

  • IMSconsult.nl kan onafhankelijke audits uitvoeren indien de organisatie geen of onvoldoende capaciteit en/of kennis in huis heeft.

IMSconsult.nl is ook op flexibele freelance basis in te huren voor het uitvoeren van audits door audit teams van derden op het gebied van de normen als hier genoemd.

 

De toegevoegde waarde voor de klant van interne audits is het onafhankelijk beoordelen van de bedrijfsprocessen of geplande resultaten daadwerkelijk worden behaald.

Audits geven tevens richting aan mogelijke procesverbeteringen waardoor de bedrijfsresultaten en klanttevredenheid worden verbeterd.