MISSIE

De missie van IMSconsult.nl is om kwaliteitsmanagementsystemen te (helpen) implementeren en verbeteren die eenvoudig, toegankelijk en effectief zijn tegen zo laag mogelijke kosten voor de klant en die leiden tot duurzame verbetering van de prestaties van de organisatie.

 

DOELGROEPEN

De primaire doelgroepen van IMSconsult.nl zijn:

  • ondernemers die een eenvoudig kwaliteitssysteem nodig hebben tegen lage kosten om te kunnen leveren aan hun klanten;
  • bedrijven met bestaande ISO kwaliteitssystemen met de wens deze te modificeren, verbeteren, certificeren of aan te passen aan nieuwe ontwikkelingen; 
  • bedrijven die gebruik willen maken van audit services en/of adviezen bij henzelf of hun leveranciers via freelance ondersteuning.